Activering en beleving

Voor cliënten met een ernstige beperking is de dagbesteding gericht op activering en beleving. Zij zijn beperkt in hun mogelijkheden wat communicatie, zelfstandigheid en zelfredzaamheid betreft. Uitgangspunt is om hen te betrekken bij de omgeving. Er is aandacht voor zintuiglijke stimulering en training van vaardigheden. Ook krijgen zij ondersteuning bij persoonlijke verzorging.

Variatie in dagbesteding

Voor cliënten bij wie afwisseling van belang is, zijn gebaat bij afwisselende activiteiten. Dagbesteding gericht op variatie is een combinatie van ontspanning, arbeid en dienstverlening. Dit helpt de cliënten om zich verder te ontwikkelen. Het vergroot de zelfredzaamheid. Tragel biedt dagbesteding die taakgericht en creatief is.

Structuur

Voor cliënten die goed gedijen bij structuur, is er dagbesteding waarbij zij zich veilig voelen en zich verder kunnen ontwikkelen. Het programma is afgestemd op de mogelijkheden die aansluiten bij de gedragsproblematiek van de cliënt. Waar het kan, werken we toe naar meer variatie in werk of andere vormen van activering.

Arbeidsgericht

Werken is een middel om jezelf te ontplooien. Dat is het uitgangspunt van dagbesteding gericht op arbeid. We bieden een beschutte werksituatie en professionele ondersteuning. De cliënt maakt een ambachtelijk, industrieel of dienstverlenend product. Bekijk alle producten en diensten in onze webshop.

Voor kinderen

Dagbesteding voor kinderen is gericht op ontwikkeling op alle gebieden. Waar het kan, wordt in overleg met de ouders toegewerkt naar een plaats op het speciaal of regulier onderwijs. Als school niet haalbaar is, kan het kind tot zeventien jaar op medisch kinderdagverblijf De Tjasker terecht. Voor kinderen ouder dan zeventien jaar wordt gezocht naar een passende vorm van dagbesteding.

Voor ouderen

Ouderen cliënten hebben rust en stabiliteit nodig. Tragel biedt dagbesteding op maat. Het aanbod gaat van (re)creatieve activiteiten tot beweging en taakgerichte werkzaamheden en sluit aan bij het ouder worden.