Je doet mee in de maatschappij waar het kan en bent in een beschermde omgeving als dat nodig is. We ondersteunen en begeleiden op de manier die bij je past.

Aan de zorg en ondersteuning die de cliënt ontvangt, zijn kosten verbonden. Voor zorg door Tragel is een indicatie nodig: een zorgzwaartepakket. Dat geeft aan waar de cliënt recht op heeft, wat er zelf moet worden betaald en wat wordt vergoed door de verzekering, uit de Wet langdurige zorg (Wlz) of Jeugdwet. Bij Tragel werken zorgadviseurs die u daar over kunnen informeren.

Onze cliënten wonen bij hun ouders/verzorgers, in een groepswoning of in een eigen appartement. Diegenen die door hun beperking meer bescherming, verzorging en ondersteuning nodig hebben, wonen bij Tragel intern. Wij bieden dan 24 uur per dag ondersteuning en begeleiding op maat.

Groepswonen

Zelfstandig wonen

Tragel heeft verschillende woonlocaties, verspreid door heel Zeeuws-Vlaanderen. Meer weten over een locatie, de ondersteuningsmogelijkheden, begeleiding op maat of over de kosten en hoe dit werkt?

Bel ons en we helpen je verder.