Label DOOR

DOOR is onderdeel van Tragel. Voormalig Stichting Door en Tragel zijn per januari 2019 gefuseerd en samen verder gegaan. Tragel is een maatschappelijke organisatie in Zeeland en ondersteunt mensen met een beperking om een goed leven te leiden. Het label DOOR is door Tragel ontwikkeld, met de komst van het aanbod forensische zorg. Het label is een ondersteuningsprogramma dat breed wordt ingezet in de forensische zorg voor (ex-)justitiabele van 18 jaar of ouder. Het motto luidt: SAMEN door! Samen verder werken aan zelfstandigheid.

Meer informatie?

Kijk op www.samendoor.nu voor meer informatie over DOOR.