Onlangs heeft Gino van den Broecke, bewegingsagoog bij het Expertisecentrum van Tragel, zijn Coachingscursus bij de Johan Cruyff Foundation succesvol afgerond. Samen met nog tien andere cursisten is hij nu gecertificeerd Cruyff Foundation Coach. De eerste voor Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeland zijn momenteel nu vijf Cruyff Foundation coaches actief.

Heroes of the Cruyff Courts

Het is de bedoeling dat er vanaf 2020 regelmatig op en rond het Special Cruyff Court Clinge sport-, spel- en/of andersoortige activiteiten georganiseerd gaan worden. Dit vanuit het project ‘Heroes of the Cruyff Courts’, één van de vele projecten en doelen van de Johan Cruyff Foundation. Onder begeleiding van een onze eigen Tragel Cruyff Foundation Coach Gino van den Broecke zullen bewoners en cliënten van Tragel, eventueel gemengd met jongeren van het dorp, zélf activiteiten gaan organiseren.

Heroes of the Cruyff Courts heeft als doel om jongeren en cliënten een rolmodel te laten zijn voor de omgeving met betrekking tot het Special Cruyff Court en ze langdurig betrokken te houden. Met het project zullen de opgeleide coaches de jongeren begeleiden om een (sport)evenement voor kinderen in de wijk/ op het dorp. Door het organiseren van evenementen krijgen de zij de kans hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Daarbij worden ze uitgedaagd om nieuwe dingen te ondernemen en te leren.

Cruyff Court Tragel

Afgelopen zomer is het Cruyff Court Tragel in Clinge geopend. Het court is voor iedereen toegankelijk en heeft een kunstgrasveld, biedt basketbalmogelijkheden én heeft een mobiele volleybal-, badminton- en tennisplayer. Hier om heen ligt een wandel- en oefenpad. Wees van harte welkom!

Meer weten over het project Heroes of the Cruyff Courts?

Neem dan contact op met Gino via het Expertisecentrum.