Gewaagd was het wel, maar als de nood hoog is moet je slim zijn… Met die insteek ging Tragel een stapje verder dan vele anderen in de zoektocht naar medewerkers. Met alle pijlen gericht op vakmensen uit Spanje!

Bestuurder Guus Bannenberg: “Als we voor voldoende personeel niet in de regio terecht kunnen, moeten we elders kijken. Samen met bureau Otto beslisten we om over de grens te zoeken. Op zoek naar nieuwe ZeeuwsVlamingen, die wel  van een uitdaging houden en voor langere tijd hun hebben en houden willen verhuizen.” Manager organisatieontwikkeling Caroline Filius vult aan: “Die aanpak is gedurfd en heel  ondernemend voor de zorg. Als de vijver opdroogt, heb je een
nieuwe vijver nodig. Kenmerkend is dat we als werkgever verder kijken dan de baan alleen. Wat kunnen we doen om onze nieuwe collega’s te helpen bij hun nieuwe leven hier? Want het is geen zomerbaan; het is geen stage. Als je hiervoor kiest, dan ben je flexibel en avontuurlijk aangelegd. Wat kunnen wij bijvoorbeeld doen voor partners en gezinnen die
meekomen? Het vergt veel voorbereiding.”

Brood

In Spanje worden meer medewerkers voor de zorg opgeleid dan dat er vacatures zijn. Er is ook een hoge jeugdwerkloosheid. “Een baan bij ons betekent rust en ruimte om aan de toekomst te denken. Geen zorgen meer over hoe je je brood deze maand moet verdienen”, zegt Caroline. Guus: “De Spaanse opleidingen zijn goed en hoe de Spaanse medewerkers hun werk doen, past bij ons. Ze zijn doorgaans leergiering, sociaal en loyaal.” “Daarbij is de zorg voor mensen met een beperking hier gericht op ontwikkeling en begeleiding, en in Spanje meer op zorg. Onze professionaliteit in zorgverlening, daar worden de medewerkers uit Spanje heel blij van”, weet Caroline.

Pittige taalcursus

Het bureau mikt op medewerkers die op niveau 6 geschoold zijn, met ervaring in psychiatrie, orthopedagogie of psychologie. Eenmaal de interesse gewekt en de uitdaging omarmd, wacht de Spaanse nieuwe medewerkers een pittige taalcursus. Zes dagen per week Nederlands leren. Met het certificaat op zak het vliegtuig in, op naar een nieuw leven in Nederland. “Gezien vanuit de complexe arbeidsmarkt is dit echt lef. Het eerste jaar was zwaar”, blikt personeelsadviseur Susan Raas terug. “Alles was nieuw, op het werk maar ook praktisch was er veel regelwerk. Op de werkvloer vergt het veel van collega’s. Met name de taal is lastig. Daarom hebben we de taalopleiding na het eerste jaar geïntensiveerd. Die is nu meer gericht op vakjargon.  Er is veel medewerking van collega’s, maar de investering is groot voor een team. Het is fijn dat er zich voor de komende lichting zeven collega’s hebben aangemeld als sociale buddy, voor tien nieuwe mensen
die uit Spanje komen!”

Tragel zit niet stil en blijft zoeken naar mogelijkheden om nieuwe medewerkers uit Spanje te binden. Op dit moment worden contacten met Spaanse scholen gelegd om studenten al tijdens hun stage te laten ‘proeven’ van een leven in Nederland.

Samen wegwijs maken

Tragel krijgt bij de werving alle medewerking van de Spaanse gemeente Valencia, gemeente Hulst en de woningbouwcorporaties. Ook de provincie ondersteunt het initiatief waar het kan.