Aanmelden om digitaal updates te ontvangen:

Klik hier om aan te melden

Update 1 april 2020

Tragel volgt de ontwikkelingen omtrent coronavirus (COVID-19) nauwlettend. Gelet op de landelijke ontwikkelingen, moet er rekening mee worden gehouden dat binnenkort ook Tragel te maken krijgt met meerdere coronavirus besmettingen onder cliënten/medewerkers.

De landelijke maatregelen zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Het actuele beleid en de maatregelen van de overheid en het RIVM zijn leidend. Tragel neemt die over. Hieronder leest u welke gevolgen dat heeft.

Instructies voor (vermoedelijke) besmetting bij cliënt
▪ Wanneer er geen besmetting is vastgesteld door de huisarts, zijn de standaard hygiëne richtlijnen ten alle tijden van toepassing.
▪ Medewerkers van Tragel volgen juiste instructies op, wanneer er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting bij een cliënt. Hiervoor heeft Expertisecentrum van Tragel een werkwijze document beschikbaar gesteld.
▪ Bij Tragel zijn opvanglocaties ingericht. Hier kunnen bewoners die besmet zijn met het coronavirus worden opgevangen, als dat in de eigen woning niet (meer) kan. De opvanglocaties zijn Scheldebalkon 2 in Terneuzen, Sterredreef 27 (Pallapper) in Clinge,  Hoevedreef 1 (Labyrint) in Clinge en Hoevedreef 7G-20 in Clinge.

Sluiting dagbesteding- en Tragel Shop locaties
Alle dagbesteding en Tragel Shop locaties zijn met ingang van 17 maart 2020 gesloten. We gaan voor alle cliënten op zoek naar een passende daginvulling. Bij uitzondering maken teams daarvoor gebruik van leegstaande dagbestedingslocaties.
▪ ’t Palet in Clinge en Kookpunt in Hulst blijven maaltijdvoorziening verzorgen.
▪ Het restaurant van ’t Palet in Clinge is gesloten voor alle bezoekers (intern én extern).
▪ Het Kookpunt in Hulst is gesloten voor alle bezoekers (intern én extern).
▪ Kinderdagcentrum de Tjasker in Zaamslag volgt de landelijke afspraken voor kinderopvang en blijft als enige dagbestedingslocatie open voor kinderen van ouders met een vitaal beroep.
▪ De kinderboerderijen in Terneuzen en Clinge zijn gesloten.
▪ Cliënten die via een jobcoach werken, volgen de maatregelen van de werkgever van de cliënt.
▪ Logeeropvang op locatie Brinkdreef 2 in Clinge is gesloten.

Bezoek op locatie- en aan thuis
▪ Mensen met een beperking mogen geen bezoek ontvangen, tenzij dit strikt noodzakelijk is.
De Nederlandse overheid heeft de maatregelen aangescherpt om verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Vanuit de VGN heeft Tragel nieuwe richtlijnen ontvangen. Het verzoek is om vanaf heden geen bezoeken meer af te spreken die niet strikt noodzakelijk zijn. Ditzelfde geldt voor “uit bezoek” gaan.
Tenzij strikt noodzakelijk zit in het zwaarwegende belang van de cliënt. Met name het sociaal/psychisch welzijn en gevolgen voor de cliënt als het bezoek/huisbezoek niet langer plaats kan vinden. Altijd afgewogen tegen het gezamenlijk belang om verder verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die afweging wordt bij Tragel gemaakt in de driehoek van gedragsdeskundige, eerste begeleider en manager, waarbij de manager beslist.
Denkt u dat een bezoek strikt noodzakelijk is, overleg dan met de eerste begeleider van desbetreffende locatie.

Ambulante begeleiding
De ambulante begeleiding van cliënten gaat door onder de volgende voorwaarden.
▪ De begeleider belt voorafgaand aan de afspraak met de cliënt.
▪ Als de cliënt klachten heeft, dan vindt de afspraak telefonisch of via FaceTime plaats. Zo niet, dan gaat de begeleider langs bij de cliënt.
▪ De cliënt doet zelf de deur open en dicht.
▪ Tijdens de afspraak wordt er niet gegeten of gedronken.
▪ Tijdens de afspraak mogen alleen de vaste huisgenoten van de cliënt in huis zijn en geen andere bezoekers.
▪ De begeleider wast voor en na het bezoek zijn handen of gebruikt de persoonlijke flacon handgel.

Groepswoningen van Tragel als huishouden aangemerkt
▪ Groepswoningen van Tragel in de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis zijn aangemerkt als huishouden.
Hiervoor is deze maatregel van de overheid van toepassing: als je naar buiten gaat, houd dan 1,5 meter afstand tot anderen, uitgezonderd gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar onderling.
▪ Er wordt beperkt gebruik gemaakt van deze toestemming, voor bijvoorbeeld een korte wandeling, een boodschap of verplaatsing naar een nabij gelegen dagbestedingsfaciliteit.
▪ Bij het naar buiten gaan kan door middel van een schriftelijke verklaring worden aangegeven dat de groepswoning als huishouden is aangemerkt.
▪ Bij het naar buiten gaan volgt elke groepswoning de richtlijnen van het RIVM.

Behandeling
▪ Het zwembad in Clinge is gesloten voor alle bezoekers (intern én extern).
▪ Alle afspraken met dokters worden telefonisch gedaan. Als de dokter beslist, dat hij de cliënt wil zien, komt hij/zij naar de woning.
▪ Tandartsafspraken gaan niet door, alleen bij spoed.

Beschermingsmaterialen
▪ Dit is geïnventariseerd. We hebben veel in huis.
▪ Indien nodig zullen binnen 3 uur materialen op de locatie zijn. Dat is in handen van het ROAZ. Zij bepalen wat waar naartoe gaat. Tragel meldt daarvoor een besmetting aan. De medische dienst is contactpersoon voor het ROAZ.

Inzetbaarheid van medewerkers
Tragel heeft met medewerkers afspraken gemaakt over hun inzetbaarheid in het algemeen én bij ziekte van naasten of klachten bij de medewerker zelf.
We werken aan richtlijnen voor het omgaan met zieke cliënten op locatie. Deze volgen nog deze week.
Ook inventariseren we mogelijke gevolgen van de maatregelen die gelden in België, voor onze Belgische zorgmedewerkers.

Overleg, scholing, bijeenkomsten en evenementen
Alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni 2020 zijn geannuleerd. Algemeen geldt: vermijd grote groepen en houdt bij contact gepaste afstand. Het advies is ongeveer anderhalve meter.
▪ Alle overleggen en bijeenkomsten met meer dan 10 personen, zijn per direct geannuleerd.
▪ Alle MDO’s worden opgeschort.
▪ Alle vrijetijdsactiviteiten zijn geannuleerd. Dit geldt ook voor de clubs. Clubs worden dit voorjaar niet terug opgestart. De zomer clubs zoals darts en fietsclub zullen later starten.
▪ Het vrijwilligersfeest is geannuleerd.
▪ De familiedag voor vertegenwoordigers, welke eind april gepland zou worden, is geannuleerd.
▪ Tragel Games zijn geannuleerd.

Nieuwe cliënten
Nieuwe intakes worden niet gedaan.

Facilitair
▪ Interne verhuizingen gaan tot en met 6 april niet door.
▪ Leveranciers (post, pakketten e.d.) bij het hoofdgebouw van Tragel, zullen via een wagen in de tochtsluis spullen kunnen afleveren/ophalen.

Huisvesting
▪ Op Scheldebalkon 2 in Terneuzen is de inrichting van een opvanglocatie voor zieke cliënten die niet in de woning kunnen blijven bijna gereed. Vanaf 18 maart a.s. zouden er cliënten opgenomen kunnen worden.
▪ In wijk de Sterre wordt ook gewerkt aan een opvanglocatie.

Vrijwilligers
▪ Vrijwilligers komen niet op de locatie. Hiervoor is de aangescherpte bezoekregeling van toepassing.
▪ Als contact gewenst is, overleggen vrijwilliger en locatie over hoe en waar het contact kan plaatsvinden.
▪ Tragel werkt aan scenario’s voor als de situatie onverhoopt verslechtert. Wanneer dat leidt tot een tekort aan zorgmedewerkers kan er, eventueel en geheel vrijblijvend, een beroep op de vrijwilliger worden gedaan.
▪ Uiteraard maken we daarbij continu de afweging tussen de zorgcontinuïteit voor bewoners en cliënten en de veiligheid van medewerkers, verwanten en vrijwilligers.
Als de vrijwilliger dringende vragen heeft, kan zij contact opnemen met de locatie waar zij vrijwilligerswerk doet. Of met Vrije Tijd & Vrijwilligers; dagelijks per mail via E: vrijetijd@tragel.nl of telefoon T; 0114 – 38 22 90 (tussen 9.00 en 11.00) bereikbaar.
▪ Het vrijwilligersfeest is geannuleerd.

Reis Shop
Reis Shop sluit tot nader bericht zijn activiteiten. Wat betekent dat?
▪ Aangevraagde offertes worden eventjes niet uitgewerkt.
▪ Er worden voorlopig geen vakanties vastgelegd.
Reeds geboekte vakanties met vertrek op korte termijn. Reis Shop neemt contact op met de contactpersonen voor overleg over wel/niet doorgaan of verplaatsing.

Hygiëne
De hygiëne richtlijnen blijven voor iedereen belangrijk:
► Was je handen regelmatig
► Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
► Gebruik papieren zakdoekjes
► Geen handen schudden.

Actuele info COVID-19
Actuele informatie over het coronavirus COVID-19 (bijvoorbeeld ziekteverschijnselen, de huidige situatie in Nederland, aanpak en maatregelen) is te volgen via de officiële website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Raadpleeg deze actuele informatie van RIVM regelmatig, volg maatregelen op en attendeer uw omgeving.

Crisis Beleidsteam (CBT)
Bij Tragel is er een Crisis Beleidsteam (CBT) actief. Zij komen regelmatig samen om de maatregelen en de gevolgen voor Tragel omtrent het coronavirus te inventariseren en te bespreken.

Berichtgeving vanuit Tragel
Cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligers, leveranciers en andere externe betrokkenen bij Tragel worden per mail geïnformeerd over de maatregelen van de overheid, en welke gevolgen dat heeft bij Tragel. De website is telkens actueel.
Vertegenwoordigers en vrijwilligers kunnen zich via de website aanmelden voor updates om op de hoogte te blijven: Klik hier om aan te melden

Overige vragen
Voor vragen over het coronavirus is het mailadres infectiepreventie@tragel.nl beschikbaar.

Corona (COVID-19) in taal voor allemaal

De Vereniging Gehandicapten Zorg (VGN) heeft handige documenten opgesteld voor mensen met een beperking. De documenten bestaat uit duidelijke uitleg in taal voor allemaal, met pictogrammen en afbeeldingen. Hier een overzicht van alle beschikbare documenten, per thema: https://www.vgn.nl/downloads

Mooie initiatieven

Op woonlocaties van Tragel ontstaan mooie initiatieven en creatieve ideeën, om deze bijzondere tijd voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Er worden digitaal ideeën en tips uitgewisseld, over bijvoorbeeld bewegen, knutselen, tekenen en entertainment via YouTube.
Wanneer u ideeën of initiatieven voor thuisactiviteiten wilt delen, kunt u deze mailen naar info@tragel.nl