maart 2023 – De laatste corona adviezen vervallen, waaronder het test en quarantaine advies. Het coronavirus is in Nederland een fase waarin het virus rondgaat, maar bijna iedereen door vaccinatie of een doorgemaakte infectie afweer heeft opgebouwd. Hierdoor worden maar weinig mensen erg ziek.
In langdurige zorginstellingen waar kwetsbare personen verblijven, zoals Tragel, blijven sommige maatregelen nodig. Je leest hieronder hoe we bij Tragel omgaan met infectiepreventie, luchtwegklachten en uitbraken. 

Infectiepreventie en hygiëne

Volg de algemene infectiepreventie en hygiëne maatregelen:

  • Pas handhygiëne toe
  • Hoest en nies in de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Zorgmedewerkers met klachten van een luchtweginfectie dienen een chirurgisch mondneusmasker te dragen om besmetting van cliënten en collega’s te voorkomen. Tragel houdt hiervoor de uitgangspunten van RIVM aan: Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers

Voor bewoners met klachten passend bij COVID-19 geldt:

Voor personen binnen langdurige zorginstellingen blijven specifieke adviezen en maatregelen nodig.

  • Als een bewoner twee of meer klachten heeft die kunnen passen bij COVID-19 dan moet er worden getest. Hiervoor mag een zelftest worden gebruikt.
  • Bij een positieve uitslag COVID-19 wordt het behandeladvies van de Vereniging Artsen Verstandelijke Gehandicapten opgevolgd: Behandeladvies COVID-19
  • Het test- en isolatiebeleid voor bewoners van langdurige zorginstellingen vindt vanaf nu plaats volgens de professionele richtlijnen. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts.

Werkwijze clusters/uitbraken infecties bij Tragel

Zorgorganisaties melden clusters/uitbraken van (ernstige) luchtweginfecties aan de GGD. Tragel krijgt, als het nodig is, ondersteuning en advies bij de uitbraakbeheersing.

Geen nieuwe corona vaccinatieronde in het voorjaar 2023

Verder is landelijk besloten dit voorjaar geen nieuwe corona vaccinatieronde te organiseren. Zo lang de situatie stabiel blijft. Voor sommige mensen met een medisch hoog risico kan het wel nodig zijn een extra herhaalprik te halen. Zij bespreken dat met hun medisch specialist.