Bewoners, cliënten, ouders en familieleden hebben een belangrijke stem bij Tragel. Zij kunnen op verschillende manieren meepraten over de zorg en dienstverlening.

Bewoners en cliënten doen dat bijvoorbeeld in het wekelijkse huiskamergesprek. Ook in het Bewoners- en Cliëntenplatform is er ruimte voor hun inbreng. Dat platform bestaat uit tien leden. Dat zijn allemaal cliënten van Tragel of bewoners van één van de locaties in Zeeuws-Vlaanderen. De groep komt 6  tot 8 maal per jaar samen en maakt zich sterk voor de belangen van álle bewoners en cliënten.

Iedereen kan onderwerpen aandragen. Het gaat dan om bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg, veiligheid, huisvesting en de manier waarop bewoners en cliënten benaderd worden. Het platform praatte bijvoorbeeld al mee over nachtzorg en de mogelijkheden van beeldzorg. De groep wordt actief betrokken en gaat met regelmaat in gesprek met de bestuurder en leden van het management-overleg. Het platform krijgt ondersteuning van twee begeleiders, een ambtelijk secretaris en het LFB. Alle leden hebben een cursus van het LFB gevolgd om te leren vergaderen.

Meer info? Neem contact met ons op.