Beeldcommunicatie is niet meer weg te denken waar het onderlinge communicatie betreft. Ook in de gezondheidszorg speelt beeldcommunicatie een steeds belangrijker rol.

Zo draagt deze manier van communiceren bij aan meer zelfstandigheid en ondersteunt het zelfredzaamheid van cliënten. Ook medewerkers hebben er profijt van. Tragel heeft in de afgelopen jaren een visie ontwikkeld om aan te sluiten bij deze voor cliënten en bewoners waardevolle ontwikkelingen. Tijdens bijeenkomsten met cliënten/bewoners, verwanten, vertegenwoordigers en medewerkers is verkend hoe we beeldzorg in willen zetten bij Tragel. Aldus is de visie tot stand gekomen die nastreeft om de beschikbaarheid van beeldzorg voor cliënten en bewoners te vergroten.

Via brede meedenk initiatieven wordt de invoering van beeldzorg bij Tragel voorbereid. Een proces dat om zorgvuldigheid vraagt en daarom ook tijd nodig heeft. Via de uitingen van Tragel zal de voortgang steeds zijn te volgen. Heeft u vragen of opmerkingen  dan kunt u terecht bij Hanno de Schipper, beleidsmedewerker Kwaliteit en projectleider Beeldzorg 2.0, via h.deschipper@tragelzorg.nl.