Goede zorg blijven bieden met voldoende en tevreden medewerkers. De uitdaging in Zeeuws-Vlaanderen is niet mals. Tragel werkt op verschillende manieren aan het ontwikkelen van talent. Dat gaat van het zoeken van nieuwe aanwas en het op peil houden van kennis tot het benutten van vernieuwende werkwijzen.

Opleidingsadviseur Stephanie de Bruijn benadrukt: “Het is hier één van de moeilijkste arbeidsregio’s. Willen we goede zorg blijven bieden, dan moeten we talent ontwikkelen en flink investeren in nieuw talent en in de medewerkers die we al hebben. Daarin moeten we inventief zijn en onze grenzen letterlijk verleggen.”

BBL

Tragel leidt een deel van de medewerkers zelf op, met een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)-opleiding. Dat is een driejarig intern werken en leren-traject. In juli studeerde de eerste BBL-klas van 34 studenten af. Zij kregen hun diploma voor persoonlijk begeleider in de zorg en een vast contract. Gediplomeerde Johan Dobbelaar (58) ging na 28 jaar van een baan in de beveiliging naar de zorg. “Je stapt in de schoolbanken terwijl je meteen een baan krijgt. Het is heel leuk om te ervaren dat je nog kunt leren, óók als je geen twintiger
meer bent.”

Vernieuwde Tragel Academie

Talent ontwikkelen is ook aan de orde bij medewerkers die al in dienst zijn. Stephanie: “We zorgen dat onze medewerkers hun vak zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. We werken aan kennis en vaardigheden. Onze Tragel Academie is pas vernieuwd. Medewerkers volgen hier verplichte, maar ook vrije verdiepende trainingen en lesmodules. De zorgprogramma’s zijn leidend en daar wordt het aanbod op afgestemd.” Bij Tragel kun je een loopbaan lang leren. Andries Peterson, begeleider bij De Leest: “Met de Tragel Academie houd je je vakkennis bij. Denk aan BHV cursussen, maar ook aan specifieke trainingen, zoals Medicatie en Diabetes spuiten. Als begeleider moet je weten wat medicijnen doen en hoe je ze toedient. We gaan hier heel zorgvuldig mee om. De Tragel Academie is heel toegankelijk. Ook van vrijwillige trainingen wordt veel gebruik gemaakt. Denk aan Ouderenzorg, of -heel praktisch- aan het rijden met een busje. Het zorgt dat je steviger in je schoenen staat.”

In de toekomst komt er ook een ander online ontwikkelplatform. Stephanie: “De medewerker is de regisseur van zijn eigen loopbaan. Je leert vooral op de werkvloer, met en van elkaar. Op het platform kun je elkaar vragen stellen, advies geven en ervaringen delen. Zo deel je je vakmanschap en vergroot je je werkplezier.”

Innovatie

Nieuwe werkwijzen brengen ook meer plezier in je werk. Eva van Harn (adviseur kwaliteit en innovatie) legt uit: “Het is motiverend als je de ruimte krijgt om ideeën aan te dragen. En het is helemaal mooi wanneer je direct resultaat kunt zien. Tragel innoveert met verschillende projecten, bijvoorbeeld Goede nacht. We kijken hoe we de tijd van de cliënt het beste kunnen indelen door passende activiteiten aan te bieden op momenten dat de medewerker niet aanwezig kan zijn én die ten goede komen aan de nachtrust. Daarbij gaan we uit van de cliënt en niet van ons dienstenpatroon. Oplossingen kunnen eenvoudig zijn, zoals een timer op de televisie. Als je als medewerker hulpmiddelen kunt benutten om je werk beter te doen, dan profiteert de cliënt daarvan.”