Leeuwendaal zoekt voor Tragel een lid raad van toezicht (aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid en op bindende voordracht CVR).

Tragel is de grootste zorgaanbieder in Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van ondersteuning, ambulante begeleiding, zorg en behandeling aan mensen met een verstandelijke beperking met als doel een ‘goed leven’. De hoofdvestiging van Tragel is gevestigd in Clinge (gemeente Hulst). Verder heeft Tragel ruim 70 woningen en locaties voor werk en dagbesteding in Zaamslag, Terneuzen, Axel, Sint-Jansteen, Oostburg en Hulst. Daarnaast heeft Tragel een locatie voor forensisch beschermd wonen in Middelburg op Walcheren. Op dit moment kent Tragel ruim 850 medewerkers met uitzondering van de vele vrijwilligers die altijd klaar staan voor de organisatie. Mensen die bij Tragel werken, handelen vanuit de kernwaarden: professioneel, betrokken en bijzonder.

De raad van toezicht

De raad van toezicht van Tragel hanteert de Governancecode Zorg als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. De raad bestaat uit vijf leden. Gezamenlijk beschikken zij over de gewenste deskundigheid en kwaliteit om integraal toezicht te kunnen houden op het realiseren van de doelstellingen van Tragel. Dit betekent toezicht houden op de zorg- en bedrijfsprocessen en het leveren van goede zorg. Die zorg moet voldoen aan wet- en regelgeving, aan de missie en visie van de organisatie en waarde toevoegen voor de cliënten van Tragel.

De cultuur binnen de raad is open en betrokken. De toezichthouders zijn allen intrinsiek gemotiveerd om professioneel toezicht te houden op deze organisatie. Met alle veranderingen in de markt (intern en extern) ontwikkelt zich ook het toezichthouden binnen Tragel. Juist die veranderingen vragen om teamgevoel, een open en betrokken positief kritische houding, maar ook om het denken in nieuwe mogelijkheden en vanuit verschillende perspectieven.

Wegens het verstrijken van twee zittingstermijnen is de raad van toezicht op zoek naar een nieuwe lid voor het aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid en op bindende voordracht CVR.

Algemeen profiel leden raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht hebben onder andere:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Een visie op waardegericht toezicht en kan daar vanuit de positie van toezichthouder invulling aan geven.
 • Sterke affiniteit met de langdurige zorg en de VG-sector in het bijzonder.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de RvB met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van Tragel en het functioneren van de RvB te toetsen.
 • Voldoende tijd beschikbaar.
 • Onafhankelijke positie zonder onverenigbare belangen of relaties.

Profiel lid raad van toezicht met aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid en op bindende voordracht CVR

Het nieuwe lid RvT, met een zorginhoudelijk profiel, vindt plaats op bindende voordracht van de CVR en is lid van de commissie kwaliteit en veiligheid. Binnen deze commissie speelt het nieuwe lid een belangrijke rol in het monitoren hoe de kwaliteit van zorg geborgd wordt, ook als de organisatie onder druk staat. Daarnaast wordt specifieke aandacht voor het cliëntenperspectief verwacht en de bereidheid tot regelmatig overleg met de CVR van Tragel.

Het lid raad van toezicht met aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid en op bindende voordracht CVR is/heeft:

 • Ruime werkervaring en vakkennis op het gebied van de langdurige zorg, bijvoorbeeld werkzaam (geweest) als hoofd behandeling, AVG-arts of orthopedagoog.
 • Als zorgprofessional de benodigde vakkennis en ervaring op het gebied van zorg en/of behandeling en de daarbij horende wet en regelgeving en is in staat om de bestuurder te bevragen over het te voeren beleid omtrent (dilemma’s) op het gebied van kwaliteit & veiligheid.
 • Een brede visie op zorg in het bijzonder in relatie tot het verlenen van kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg binnen de context van beperkte financiële middelen in een sector die volop in transitie is.
 • Kennis en ervaring om het gesprek te voeren en bij te dragen aan de verantwoordelijkheden van de RvB en de RvT, specifiek over het onderwerp kwaliteit & veiligheid en over zowel het cliënt- als medewerkersperspectief. Beschikt over ervaring als toezichthouder.
 • Kennis en ervaring met het kwaliteitsbeleid in zorgorganisaties, met de inzet van technologische en/of sociale innovaties en met integraal risicomanagement met specifiek het aspect kwaliteit & veiligheid.
 • Begrijpt de transformatie waar de (langdurige) zorg zich volop in bevindt en heeft een visie op de ‘zorg van de toekomst’.
 • Graag onderdeel van een team en zorgt voor onderlinge verbinding.
 • Binding met de regio Zeeland is een pré.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel.

Organisatieadviesbureau Leeuwendaal zoekt voor Tragel een lid voor de Raad van Toezicht. De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga, directeur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, ga  naar de Leeuwendaal website, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 5 februari 2023.

Op naar jouw droombaan

 • Solliciteer

  Je kunt direct solliciteren op een vacature, door op de Solliciteer-button te klikken. Er wordt een mailvenster geopend, waarin je je motivatie en cv rechtstreeks naar onze recruiters kunt sturen. We willen graag weten wie je bent (naam, adres, telefoonnummer en mailadres), welke ervaring je hebt en waarom je enthousiast bent. Door te solliciteren vind je het oké dat je sollicitatie maximaal 3 maanden door Tragel wordt bewaard.

 • Screening

  Na inschrijving via de sollicitatiebutton volgt er een screening door onze recruiters. Tijdens de maatregelen omtrent het coronavirus (COVID-19), stemmen we de mogelijkheden hiervoor met jou af: live of digitaal.

 • Kennismaking

  Er vindt een kennismaking plaats met je toekomstige collega’s. Ook doen we de kennismaking in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus (COVID-19) momenteel in overleg live of digitaal. De mogelijkheden hiervoor stemmen we met jou af.

 • Is het een match?

  Wanneer je aan de slag kunt, kom je voor onbepaalde tijd bij Tragel in dienst. Welkom!

Adres

Sterredreef 50 4567 BL Clinge
Tragel

Interesse?

Douwe Wijbenga, directeur executive search bij Leeuwendaal, staat je graag te woord!

Solliciteer direct