Profiel forensische zorg

Tragel is een maatschappelijke organisatie in Zeeland en ondersteunt op een professionele manier mensen met een beperking of kwetsbare mensen om een goed leven te leiden. We hechten aan betrokkenheid van bewoners en cliënten, vertegenwoordigers en familie, onze professionals, vrijwilligers en relaties. Dat maakt Tragel bijzonder. Ons motto ‘Samen doen!’ heeft als doel de participatie aan de samenleving te vergroten. Tragel heeft zo’n 70 locaties in heel Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. Ruim 800 collega’s en 350 vrijwilligers maken zich hard voor de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking. Het komt soms voor dat bewoners en cliënten niet tevreden zijn en een klacht indienen. Ze kunnen dan onder andere terecht bij de klachtencommissie van Tragel.

Goed om te weten!

De klachtencommissie cliënten behandelt klachten op grond van de Jeugdwet, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en gedurende 2020 ook nog klachten die vallen onder de reikwijdte van de oude Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet Bopz).

De klachtencommissie bestaat uit maximaal zeven leden, waaronder een onafhankelijk voorzitter, een jurist, een arts en een gedragsdeskundige. De leden worden benoemd voor de periode van 4 jaar en zijn voor dezelfde periode eenmaal herbenoembaar.

Per jaar worden er 5 tot 10 klachten ingediend. Als een klacht wordt ingediend en ontvankelijk is, wordt tenminste een drietal leden (waaronder de voorzitter) belast met het onderzoek naar de klacht. Onderdeel van het onderzoek kan een hoorzitting zijn die op werkdagen aan het einde van de ochtend/begin van de middag plaatsvindt. De uitkomst van het onderzoek is een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van de klacht en een advies aan de bestuurder van Tragel over het oplossen van de klacht.

Wat kun je?

  • Je hebt ten minste HBO werk- en denkniveau;
  • Je hebt kennis van ambulante forensische zorg en forensisch beschermd wonen;
  • Je hebt geen dienstverband bij Tragel;
  • Je hebt geen (familie)relatie met één van de bewoners of cliënten bij Tragel;
  • Je hebt het vermogen om kritisch en objectief klachten te beoordelen;
  • Je bent luistervaardig, integer en besluitvaardig.

Wat krijg je?

De functie wordt op persoonlijke titel uitgeoefend. De leden van de klachtencommissie ontvangen een vergoeding per behandelde klacht. Daarnaast worden de reiskosten vergoed.

Interesse?

Herken je jezelf in dit profiel en ben je enthousiast geworden? Voor meer informatie kun je terecht bij Petra Elbertsen, bestuurssecretaris, via M: 0031 6 29 39 60 22. Of solliciteer direct tot en met 20 maart 2020, door je motivatie en CV te mailen naar klachtencommissieclienten@tragel.nl