1. Samen werken aan kwaliteit

De cliënt/bewoner heeft veel eigen inbreng. Triple-C is een manier van werken die de basis is voor de zorg en ondersteuning. Daar groeit Tragel steeds verder in. In 2022 hebben de eerste begeleider, de gedragsdeskundige en de zorgmanager met elkaar een scholingsprogramma gevolgd en nog meer geleerd over Triple-C. Zij gaan ervoor zorgen dat de teams nog beter volgens Triple-C gaan werken.

Het Bewoners- en Cliëntenplatform is er voor bewoners en cliënten die mee willen denken over de zorg. In 2022 hebben we opnieuw gesproken over de betrokkenheid van de cliënt/bewoner bij het zorgplan. Het platform wil graag weten hoe dit is voor de andere cliënten/bewoners bij Tragel. Er wordt aandacht gevraagd voor een centrale plek waar informatie wordt gedeeld, maar ook ervaringen van elkaar. Het is belangrijk om hierin zelf de regie te kunnen pakken.

Er worden steeds nieuwe dingen bedacht om de zorg beter te maken. Dat is innovatie. Zo is er een slaapteam bij Tragel dat in 2022 verdere slaaponderzoeken heeft gehouden. Een ander innovatief project is Proeftuin Laura. Dat project richt zich op een passende daginvulling. Ook is er door de projectgroep Zorgtechnologie gekeken waar technologie een oplossing kan zijn om de cliënt/bewoner een goed leven te geven en de medewerker een goede werkomgeving. Lees verder

2. Samen werken aan veiligheid

Iedereen wil veilig leven, wonen en werken. In het persoonlijke zorgplan staat hoe we met de veiligheid van elke cliënt en bewoner omgaan. In 2022 hebben de Wzd-coaches (Wet zorg en dwang) zich ingezet om een goede beoordeling van onvrijwillige zorg bij de begeleiding onder de aandacht te brengen. Zij hebben ook de zorgverantwoordelijken geholpen om onvrijwillige zorg op de goede manier in het zorgplan vast te leggen. De Centrale Vertegenwoordigersraad (CVR) is ook betrokken om advies te geven over onvrijwillige zorg. Samen bespreken we de analyse en hoe we aansluiten bij de Wzd.

Om veilig te werken, is er de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Dit maakt de werkdruk en fysieke belasting duidelijk. In 2022 zijn de teams gestart met verbeteracties. Gebaseerd op de toetsing hebben we op het niveau van de organisatie in kaart gebracht waar we eerst aan moeten werken.

In 2022 blijft de digitale veiligheid een belangrijk onderwerp. Denk aan privacy en beveiliging van informatie. In de komende jaren komt hier nog meer structureel aandacht voor. Lees verder

3. Samen werken aan ontwikkeling

Om samen steeds beter te worden in de zorg, blijft er nog steeds veel aandacht voor zelfstandigheid van het team. Steeds kijken we of we de goede dingen doen. De teams krijgen de ruimte voor hun eigen vakmanschap. Tragel kijkt steeds hoe daar zo goed mogelijk bij te ondersteunen, wat er nodig is zowel op inhoud als praktisch. Om dit goed te kunnen doen, is de organisatiestructuur verder aangepast. Zo krijgen zorgteams meer zeggenschap en vertrouwen.

In 2022 is het Servicepunt gestart, dat teams moet helpen bij het snel oplossen van dagelijkse vragen voor de ondersteunende diensten. Zo kan het team zich zo veel mogelijk richten op de zorg, ondersteuning en behandeling van cliënten en bewoners.

Voor nieuwe medewerkers is er de onboardingsapp, een inwerkprogramma. Daarin staat algemene info over Tragel en krijgt de nieuwe medewerker praktische tips en weetjes die van pas komen op de werkvloer. In de praktijk blijkt dat we teams beter kunnen ondersteunen bij het inwerken van nieuwe collega’s. Lees verder

4. Samen werken in de forensische zorg

Tragel biedt ook forensische zorg. Dat is zorg voor mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen. DOOR is de naam voor het deel van Tragel dat deze speciale zorg levert. Cliënten van DOOR willen weer terug in de maatschappij. DOOR helpt ze daarbij met begeleiding en behandeling, op weg naar een nieuw leven waarin ze zichzelf kunnen redden. Ook DOOR werkt met Triple-C.

Bij DOOR kunnen mensen tijdelijk wonen en er is ook zorg aan huis. Daarnaast verzorgt DOOR dagbesteding, met aandacht voor een dagritme en werk. DOOR werkt samen met andere organisaties, zoals de reclassering, gemeente(n), woningbouwverenigingen en schuldhulpverlening.

Forensische zorg heeft een specifiek karakter. Lees verder