Vaccineren tegen het coronavirus COVID-19 kan een einde maken aan de coronacrisis. In januari 2021 start de vaccinatie tegen het coronavirus. En dat biedt perspectief: meer veiligheid en vrijheid voor jou en voor naasten om veilig en vrij deel te nemen aan de samenleving. Bescherming tegen besmettingen en vrijheid voor het onbeperkt deelnemen aan de samenleving, dagbesteding en ontvangen van bezoek op de woning.

Landelijke aanpak

Let op: Deze afbeeldingen zijn gebaseerd op de vaccinatiestrategie. De daadwerkelijke planning van vaccinatie is afhankelijk van o.a. goedkeuring, werking, levering en distributie van de vaccins. En van de vaccinatiebereidheid van mensen. Het moment van de start van de vaccinatie van een (nieuwe) groep en het moment waarop een groep gevaccineerd is staat daarom niet vast in de tijd. Op basis van ontwikkelingen en adviezen kan ook veranderen welke groep welk vaccin krijgt.

Voorlopig overzicht van de vaccinatiestrategie tegen COVID-19 met een verdeling in doelgroepen

(Bron RIVM 12 januari 2021):

Klik hier om de afbeelding te raadplegen via RIVM


Landelijke aanpak: wat betekent dat voor gehandicaptenzorgorganisaties

13 januari 2021 – Zoals ook in het nieuws misschien vermeld, wordt de vaccinatiestrategie anders uitgevoerd dan het plan was. De VGN heeft daar intensief overleg over met VWS. Ook hebben ze een brief naar minister De Jonge gestuurd.
Minister De Jonge benoemde tijdens de persconferentie op 12 januari 2021 dat er vanaf 18 januari 2021 gevaccineerd gaat worden in de gehandicaptenzorg. Dit betreft een pilot voor 12 zorgorganisaties, waaronder 6 gehandicaptenzorgorganisaties. Tragel valt niet onder deze pilot. Wanneer meer informatie bekend over de vaccinatie planning voor de gehandicaptenzorg en wat dit betekent voor bewoners en cliënten bij Tragel, wordt u hierover geïnformeerd door de eerste begeleider van uw locatie.

Webinars VGN over vaccinatie

De VGN organiseert op dinsdag 19 januari 2021 twee webinars:
● Webinar vaccinatie: voor cliënten, vertegenwoordigers en familie
Voorr cliënten, hun persoonlijk begeleiders en ouders/verwanten van 10.30 tot 12.00 uur. Meer info en aanmelden via deze link.
● Webinar vaccinatie: voor medewerkers in de gehandicaptenzorg
Voor medewerkers in de gehandicaptenzorg van 13.30 tot 14.30 uur. Meer info en aanmelden via deze link.
De webinars staan in het teken van alles rond vaccineren. Deelnemers kunnen hun vragen opsturen. Deze worden vervolgens beantwoord tijdens de webinars. Daarnaast is er aandacht voor het gesprek. Want, hoe ga je op verschillende niveaus het gesprek met elkaar aan? Een ieder binnen de gehandicaptenzorg is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de webinars.

Hoe werkt vaccineren in Zeeland?

Vanaf maandag 18 januari 2021 start het vaccineren in Zeeland. De vaccinatie is gratis en vrijwillig. In Zeeland zijn de GGD en GHOR, in nauwe samenwerking met de zorginstellingen, bezig met de voorbereidingen. Zij pakken het inenten zoveel mogelijk op dezelfde manier aan als bij andere vaccinaties, zoals de jaarlijkse griepprik.

Locaties Goes en Terneuzen
In Zeeland kun je je straks op twee locaties laten vaccineren. In de Zeelandhallen in Goes of in het ZorgSaam ziekenhuis in Terneuzen. De locatie in Terneuzen is een extra locatie. Elke GGD regio in Nederland heeft namelijk één centrale locatie waar de vaccinaties gegeven worden. Zeeland is daarop een uitzondering.

Joke Gaemers, Directeur Publieke Gezondheid: “laagdrempeligheid draagt bij aan de vaccinatiebereidheid van mensen. Als Zeeuwse GGD-regio beslaan we een grote oppervlakte en mensen wonen verspreid. Ook willen we voorkomen dat mensen door de Westerscheldetunnel moeten reizen en veel tijd kwijt zijn om hun prik te halen. Samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het RIVM en GGD GHOR Nederland is daarom besloten tot een extra locatie in Terneuzen. Daar zijn we erg blij mee. De locatie in Terneuzen is wel een pilot. Om verspilling van het vaccin tegen te gaan, moeten voldoende mensen gebruikmaken van de locatie.”

Oproep voor vaccinatie
Iedereen ontvangt op enig moment een oproep voor vaccinatie van de GGD. Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal. Wanneer je werkzaam bent in het primaire zorgproces ontvang je deze oproep van de GGD per post.
Vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit twee prikken. Tussen die twee inentingen zit drie weken. Voordat je de prik krijgt, controleert de GGD of er in jouw geval sprake is van contra-indicaties. Je vaccinatie wordt in alle zorgvuldigheid en met inachtneming van de privacywetgeving, geregistreerd, zodat monitoring en het terugvinden van noodzakelijke gegevens altijd mogelijk is.

Hoe werken vaccinaties?

Waarom vaccineren tegen het coronavirus?

Als we ons laten vaccineren, kan corona niet meer zomaar om zich heen grijpen en krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug in ons privéleven maar ook in onze werkomgeving. Het is goed om te weten dat elk vaccin dat straks is goedgekeurd op tienduizenden mensen is getest. Zo weten we dat het veilig is en ons goed beschermt tegen het virus. Een vaccinatie beschermt niet alleen jezelf maar ook je familie en naasten. Als meer dan 70% van de bevolking gevaccineerd is, krijgt het virus weinig kans meer.

Veiligheid, betrouwbaarheid en bijwerkingen

Het coronavaccin is er snel gekomen, kan dat dan wel veilig zijn? Hoe zit het met de langetermijneffecten?

Vaccineren in eenvoudige taal

In deze nieuwe uitleg gaat Steffie vertellen over het vaccin tegen het coronavirus in eenvoudige taal. Klik hier om naar de uitleg van Steffie te gaan.

Actuele informatie

Actuele informatie, vragen en antwoorden zijn te vinden op de overheidswebsite: www.coronavaccinatie.nl

Berichtgeving vanuit Tragel

Vertegenwoordigers, vrijwilligers en externe betrokkenen bij Tragel worden vanaf heden niet meer voorzien van informatie per mail. Actuele informatie is ten alle tijden te raadplegen via www.tragel.nl/coronavirus.
Vertegenwoordigers kunnen ONS raadplegen voor cliëntinformatie.

Overige vragen

Voor vragen over het coronavirus is het mailadres coordinatiepuntcorona@tragel.nl beschikbaar.