Vaccineren tegen het coronavirus COVID-19 kan een einde maken aan de coronacrisis. In januari 2021 is de vaccinatie tegen het coronavirus gestart. En dat biedt perspectief: meer veiligheid en vrijheid voor jou en voor naasten om veilig en vrij deel te nemen aan de samenleving. Bescherming tegen besmettingen en vrijheid voor het onbeperkt deelnemen aan de samenleving, dagbesteding en ontvangen van bezoek op de woning.

Landelijke aanpak

De overheid verwacht dat iedereen vanaf 18 jaar begin juli 2021 tenminste 1 coronaprik gehad kan hebben. De meeste mensen hebben dan alle prikken al gehad. Dit voorkomt (ernstige) ziekte en sterfte door corona. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt samen met verschillende organisaties om dit mogelijk te maken.

De vaccinatiestrategie is voortdurend aan verandering onderhevig. De planning van de vaccinaties tegen het coronavirus is afhankelijk van veel factoren. De Nederlandse overheid wil dat iedereen vanaf 18 jaar begin juli 2021 minimaal 1 coronaprik gehad kan hebben. De planning kan veranderen. Bijvoorbeeld door een latere levering van een vaccin.

Op deze website van Rijksoverheid is de vaccincatieplanning van Nederland te raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus

Landelijke planning en aanpak: gevolgen voor gehandicaptenzorg

Bron Rijksoverheid – De overheid verwacht dat iedereen vanaf 18 jaar begin juli 2021 tenminste 1 coronaprik gehad kan hebben. De meeste mensen hebben dan alle prikken al gehad. Dit voorkomt (ernstige) ziekte en sterfte door corona. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt samen met verschillende organisaties om dit mogelijk te maken.
De vaccinatiestrategie is voortdurend aan verandering onderhevig. De planning van de vaccinaties tegen het coronavirus is afhankelijk van veel factoren. De Nederlandse overheid wil dat iedereen vanaf 18 jaar begin juli 2021 minimaal 1 coronaprik gehad kan hebben. De planning kan veranderen. Bijvoorbeeld door een latere levering van een vaccin.

Tragel moet voor verschillende doelgroepen de landelijke vaccinatieplanning en richtlijnen volgen. Iedereen in Nederland van 18 jaar en ouder ontvangt op enig moment een oproep voor vaccinatie van de GGD of de huisarts. Wanneer is afhankelijk van de doelgroep waar u of uw naaste is ondergebracht in de landelijke planning. Wie een uitnodiging ontvangt, kan een afspraak maken.
De planning kan nog veranderen. Bijvoorbeeld als een vaccin niet op tijd geleverd wordt.

Onlangs zijn cliënten die bij Tragel wonen, gevaccineerd door onze eigen medische dienst. Dat is goed gegaan en biedt perspectief. Ook daarvoor moest Tragel zich houden aan landelijke regels. Hoe graag we ook zouden willen dat iedereen zich kan beschermen tegen het coronavirus, we hebben geen invloed op wie er wanneer voor welk soort vaccin in aanmerking komt. Echter is het besef groot dat die onduidelijkheid moeilijk kan zijn, maar gaan uit van uw begrip.

Medewerkers
Sinds dinsdag 16 februari kunnen zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten, inclusief stagiaires, leerlingen, ZZP-ers en uitzendkrachten zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Zij hebben een vaccinatie uitnodiging ontvangen via de werkgever Tragel. Het vaccineren van deze doelgroep wordt landelijk uitgevoerd door de GGD.

Webinars VGN over vaccinatie

Op dinsdag 19 januari organiseerde de VGN twee webinars over vaccineren. Een webinar voor mensen met een beperking en ouders en verwanten en een webinar voor zorgmedewerkers. Beide webinars zijn hieronder terug te kijken. Een webinar is een lezing, workshop, college of soortgelijke presentatie die plaatsvindt via het internet.
Webinar voor cliënten, persoonlijk begeleiders en ouders/verwanten is terug te zien via deze link.
Webinar voor medewerkers in de gehandicaptenzorg is terug te zien via deze link.

Hoe werkt vaccineren in Zeeland?

Vanaf maandag 18 januari 2021 is het vaccineren in heel Nederland gestart en wordt er ook in Zeeland gevaccineerd volgens de landelijke planning.  De vaccinatie is gratis en vrijwillig. In Zeeland zijn de GGD en GHOR bezig met de vaccinatiecampagne. Zij pakken het inenten zoveel mogelijk op dezelfde manier aan als bij andere vaccinaties, zoals de jaarlijkse griepprik.

Hoe werken vaccinaties?

Waarom vaccineren tegen het coronavirus?

Als we ons laten vaccineren, kan corona niet meer zomaar om zich heen grijpen en krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug in ons privéleven maar ook in onze werkomgeving. Het is goed om te weten dat elk vaccin dat straks is goedgekeurd op tienduizenden mensen is getest. Zo weten we dat het veilig is en ons goed beschermt tegen het virus. Een vaccinatie beschermt niet alleen jezelf maar ook je familie en naasten. Als meer dan 70% van de bevolking gevaccineerd is, krijgt het virus weinig kans meer.

Veiligheid, betrouwbaarheid en bijwerkingen

Het coronavaccin is er snel gekomen, kan dat dan wel veilig zijn? Hoe zit het met de langetermijneffecten?

Vaccineren in eenvoudige taal

In deze nieuwe uitleg gaat Steffie vertellen over het vaccin tegen het coronavirus in eenvoudige taal. Klik hier om naar de uitleg van Steffie te gaan.
Ook is er een praatplaat Prik Tegen Corona gemaakt, in begrijpelijke taal.

Actuele informatie

Actuele informatie, vragen en antwoorden zijn te vinden op de overheidswebsite: www.coronavaccinatie.nl

Berichtgeving vanuit Tragel

Vertegenwoordigers, vrijwilligers en externe betrokkenen bij Tragel worden vanaf heden niet meer voorzien van informatie per mail. Actuele informatie is ten alle tijden te raadplegen via www.tragel.nl/coronavirus.
Vertegenwoordigers kunnen ONS raadplegen voor cliëntinformatie.

Overige vragen

Voor vragen over het coronavirus is het mailadres coordinatiepuntcorona@tragel.nl beschikbaar.