Boostervaccinatie COVID-19, hoe zit dat bij Tragel?


Wat is een COVID-19 boostervaccinatie?

Een COVID-19-boostervaccinatie is een extra vaccinatie die na een langere periode wordt toegediend, nadat de basis serie van de COVID-19 vaccinatie is afgerond.

Waarom een COVID-19 boostervaccinatie?

Het is gebleken dat na een tijd de bescherming van de eerste COVID-19 vaccinaties afneemt: eerst tegen besmetting, maar later ook tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Vooral bij ouderen en kwetsbare mensen. Daarom adviseert het RIVM na zes maanden of langer een booster vaccinatie te nemen.

Landelijke aanpak boostervaccinatie

Iedereen van 18 jaar of ouder die de eerdere COVID-19 prikreeks heeft gehaald, kan een boostervaccinatie halen via GGD. Er moet minimaal 3 maanden tussen de laatste vaccinatie COVID-19 of doorgemaakte COVID-19 en de booster zitten.

Soort vaccin

Alle mensen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie krijgen een mRNA-vaccin aangeboden: Moderna of BioNTech/Pfizer. Ongeacht het vaccin waar je eerder mee bent geprikt. Het is niet mogelijk om te kiezen welk vaccin je krijgt voor de boostervaccinatie. Uit onderzoek is tot nu toe gebleken dat er geen verschil in effectiviteit en bijwerkingen zit.

Boostervaccinatie intramurale cliënten Tragel

De medische dienst van Tragel heeft in november 2021 de COVID-19 boostervaccinatie aangeboden aan intramurale cliënten ouder dan 18 jaar die in de zorginstelling wonen. Bij Tragel is dit uitgevoerd door de eigen medische dienst, op de eigen woning. Vanwege de voorwaarde voor het krijgen van een boostervaccinatie, hebben nog niet alle intramurale cliënten gebruik kunnen maken van het aanbod. De voorwaarden zijn:

 • Er moet minstens drie maanden tussen een positieve COVID-19 besmetting en het krijgen van een boostervaccinatie zitten.
 • Er moet minstens drie maanden tussen de laatste COVID-19 vaccinatie en de boostervaccinatie zitten. Tijdens de eerste boostervaccinatie ronde was dit nog 6 maanden.

Wanneer een cliënt vanwege deze voorwaarde nog geen boostervaccinatie heeft kunnen krijgen, is er geen reden tot bezorgdheid. Als iemand recentelijk een COVID-19 besmetting heeft doorgemaakt, is er een mate van bescherming opgebouwd tegen het virus. Er is maatwerk besproken met degene die vanwege het verkorten van de intervalperiode van 6 naar 3 maanden, wel een boostervaccinatie konden krijgen.

Inhaalronde boostervaccinatie
De medische dienst heeft op dinsdag 1 maart 2022 de inhaalronde van de COVID-19 boostervaccinatie uitgevoerd, voor intramurale cliënten ouder dan 18 jaar die in de zorginstelling wonen.

Toestemming
Het is nodig dat de wettelijk vertegenwoordiger of bewoner toestemming geeft voor de vaccinatie. Wanneer dit voor u van toepassing is, wordt u via de eerste begeleider van uw locatie hierover benaderd.

Soort vaccin
De intramurale cliënten krijgen een mRNA-vaccin aangeboden van BioNTech/Pfizer. De booster van BioNTech/Pfizer heeft dezelfde dosis als de vaccins die de intramurale cliënten van Tragel eerder hebben gehad.

Boostervaccinatie extramurale cliënten

Cliënten die niet bij Tragel wonen kunnen een boostervaccinatie krijgen, via de GGD.

Boostervaccinatie overige bevolking

Momenteel kan iedereen die dat wil van 18 jaar en ouder een boostervaccinatie krijgen via de GGD.

Vaccineren COVID-19

Vaccineren COVID-19: een afspraak maken

Iedereen van 12 jaar en ouder kan een afspraak maken om zich te laten vaccineren tegen corona.
Dat kan via www.planjeprik.nl of bellen naar 0800 – 7070. Dit nummer is zeven dagen per week open van 8.00 tot 20.00 uur. Er zijn momenteel in Zeeland nog twee vaste vaccinatielocaties: Goes en Zierikzee.

In sommige regio’s is het ook mogelijk zonder afspraak langs te gaan voor een coronavaccinatie. Kijk voor beschikbare locaties op prikkenzonderafspraak.nl
Het vaccin dat wordt gegeven is BioNTech/Pfizer. Het is wel noodzakelijk een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Ter plekke kan een gezondheidsverklaring worden ingevuld. Na het zetten van de eerste prik wordt op locatie direct een afspraak ingepland voor de tweede vaccinatie.

Waarom vaccineren tegen het coronavirus?

Als we ons laten vaccineren, kan corona niet meer zomaar om zich heen grijpen. Het is goed om te weten dat elk vaccin dat is goedgekeurd op tienduizenden mensen is getest. Zo weten we dat het veilig is en ons goed beschermt tegen het virus.

Bij twijfel over vaccinatie

Heeft u twijfels of vaccineren medisch gezien wel of niet het beste is voor uw naaste/bewoner/cliënt die u vertegenwoordigd? Of vindt u het lastig te beoordelen welke informatie klopt? De medische dienst en de arts AVG van Tragel staat u graag vrijblijvend persoonlijk te woord. Contact opnemen kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur via T: 0031 114 – 38 22 71 of per mail gericht aan E: medischedienst@tragel.nl

Veiligheid, betrouwbaarheid en bijwerkingen

Het coronavaccin is er snel gekomen, kan dat dan wel veilig zijn? Hoe zit het met de langetermijneffecten?

Vaccineren in eenvoudige taal

In deze nieuwe uitleg gaat Steffie vertellen over het vaccin tegen het coronavirus in eenvoudige taal. Klik hier om naar de uitleg van Steffie te gaan.
Ook is er een praatplaat Prik Tegen Corona gemaakt, in begrijpelijke taal.

Webinar vaccinatie voor cliënten, vertegenwoordigers en familie

Webinar voor cliënten, persoonlijk begeleiders en ouders/verwanten is terug te zien via deze link.

Webinar vaccinatie voor medewerkers in de gehandicaptenzorg

Webinar voor medewerkers in de gehandicaptenzorg is terug te zien via deze link.

Vaccinatiebewijs

Na een inenting tegen corona, krijgt iedereen hiervan een bevestiging mee. Dit is bijvoorbeeld een kaartje of een stuk papier met daarop gegevens over de vaccinatie. Dit is geen officieel vaccinatiebewijs. Lees verder voor informatie over een vaccinatiebewijs.

Gevaccineerd in Nederland, en woonachtig in Nederland:

Gevaccineerd in Nederland, en woonachtig in België:

Leg de bevestiging van je inenting in Nederland via Tragel of GGD voor aan je eigen huisarts in België, deze kan de vaccinatie registreren in België.
Raadpleeg deze website van de Vlaamse overheid voor informatie over het vaccinatiebewijs.

Coronatoegangsbewijs bewoners en cliënten

Als wettelijk vertegenwoordiger bent u verantwoordelijk voor het overleggen van een coronatoegangsbewijs voor de bewoner/cliënt die u vertegenwoordigd. Dit omdat identificatie verplicht is bij aanvraag. Het kan zijn dat u hier niet toe in staat bent. Daar is begrip voor. Bespreek samen met uw Tragel locatie of 1e begeleider wie wat doet en of u ondersteuning nodig heeft. Een vaccinatiebewijs, testbewijs of herstelbewijs wordt omgezet naar een coronatoegangsbewijs.

 • Vaccinatiebewijs
  Volledige coronavaccinatie met een Europees goedgekeurd vaccin. Meestal kan CoronaCheck je vaccinatiebewijs automatisch ophalen uit de systemen van RIVM of GGD.
 • Herstelbewijs
  Bewijs positieve coronatest via de GGD van minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen geleden.
 • Testbewijs
  Een negatieve testuitslag via de GGD van minder dan 24 uur voor de activiteit. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft.

Waar is een coronatoegangsbewijs nodig?

Het laten zien van een coronatoegangsbewijs geldt op verschillende plekken voor iedereen van 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen van een ID-bewijs daarbij ook verplicht. Raadpleeg deze pagina van Rijksoverheid om te zien waar een coronatoegangsbewijs nodig is. 

Hoe regel ik een een coronatoegangsbewijs?

De overheid heeft 23 september een stappenplan geïntroduceerd. Het stappenplan is hier te raadplegen:
Stappenplan Coronatoegangsbewijs regelen

Coronatoegangsbewijs in eenvoudige taal

Steffie legt uit wat een coronatoegangsbewijs is en waarvoor je het nodig hebt.
Raadpleeg Steffie’s uitleg over het coronatoegangsbewijs

Actuele informatie

Actuele informatie, vragen en antwoorden zijn te vinden op de overheidswebsite: www.coronavaccinatie.nl 
Actuele informatie bij Tragel is ten alle tijden te raadplegen via deze website. Vertegenwoordigers kunnen ONS raadplegen voor cliëntinformatie.

Overige vragen

Voor vragen over het coronavirus is het mailadres coordinatiepuntcorona@tragel.nl beschikbaar.