Boostervaccinatie COVID-19, hoe zit dat bij Tragel?


Wat is een COVID-19 boostervaccinatie?

Een COVID-19-boostervaccinatie is een extra vaccinatie die na een langere periode wordt toegediend, nadat de basis serie van de COVID-19 vaccinatie is afgerond.

Waarom een COVID-19 boostervaccinatie?

Het is gebleken dat na een tijd de bescherming van de eerste COVID-19 vaccinaties afneemt: eerst tegen besmetting, maar later ook tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Vooral bij ouderen en kwetsbare mensen. Daarom adviseert het RIVM na zes maanden of langer een booster vaccinatie te nemen.

Landelijke aanpak boostervaccinatie

Iedereen van 18 jaar of ouder die de eerdere COVID-19 prikreeks heeft gehaald, kan een boostervaccinatie halen via GGD. Er moet minimaal 3 maanden tussen de laatste vaccinatie COVID-19 of doorgemaakte COVID-19 en de booster zitten. Voorheen was dit 6 maanden. Door de omikronvariant moeten mensen sneller beschermd zijn. Daarom heeft de overheid 14 december besloten om na 3 maanden al een boostervaccinatie aan te bieden.

Soort vaccin

Alle mensen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie krijgen een mRNA-vaccin aangeboden: Moderna of BioNTech/Pfizer. Ongeacht het vaccin waar je eerder mee bent geprikt. Het is niet mogelijk om te kiezen welk vaccin je krijgt voor de boostervaccinatie. Uit onderzoek is tot nu toe gebleken dat er geen verschil in effectiviteit en bijwerkingen zit.

Boostervaccinatie intramurale cliënten Tragel

De medische dienst van Tragel is eind november gestart met het aanbieden van een COVID-19 boostervaccinatie aan alle intramurale cliënten ouder dan 18 jaar die in de zorginstelling wonen. Bij Tragel isdit uitgevoerd door de eigen medische dienst, op de eigen woning. Hiervoor is het nodig dat de wettelijk vertegenwoordiger of bewoner toestemming geeft voor de vaccinatie. Wanneer dit voor u van toepassing is, wordt u via de eerste begeleider van uw locatie hierover benaderd. De planning en aanpak wordt afgestemd met de 1e begeleider en de woonlocatie. De inhaalronde wordt gepland in maart 2022.
De intramurale cliënten die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie krijgen een mRNA-vaccin aangeboden van BioNTech/Pfizer. De booster van BioNTech/Pfizer heeft dezelfde dosis als de vaccins die de intramurale cliënten van Tragel begin dit jaar hebben gehad.

Boostervaccinatie extramurale cliënten

Extramurale cliënten, die niet bij Tragel wonen, kunnen een boostervaccinatie krijgen, via de GGD.

Boostervaccinatie zorgprofessional Tragel

Tragel heeft zijn uiterste best gedaan om de boorstercampagne naar voren te halen. De medische dienst heeft falf december de boostervaccinatie kunnen aanbieden aan medewerkers met direct cliëntcontact. Vanwege de urgentie voor de zorg, de overbelasting in regionale ziekenhuizen én de beperkte vaccinatiecapaciteit bij GGD. Ook ZorgSaam heeft half december enkele prikmomenten beschikbaar gemaakt voor medewerkers van Tragel.

Boostervaccinatie overige bevolking

Nadat de eerste groepen die in aanmerking komen voor een boostervaccinatie aan de beurt zijn geweest, kan iedereen die jonger is dan 60 jaar en dat wil een boostervaccinatie krijgen via de GGD.

Vaccineren COVID-19

Vaccineren COVID-19: een afspraak maken

Iedereen van 12 jaar en ouder kan een afspraak maken om zich te laten vaccineren tegen corona.
Dat kan via www.planjeprik.nl of bellen naar 0800 – 7070. Dit nummer is zeven dagen per week open van 8.00 tot 20.00 uur. Er zijn momenteel in Zeeland nog twee vaste vaccinatielocaties: Goes en Zierikzee.

In sommige regio’s is het ook mogelijk zonder afspraak langs te gaan voor een coronavaccinatie. Kijk voor beschikbare locaties op prikkenzonderafspraak.nl
Het vaccin dat wordt gegeven is BioNTech/Pfizer. Het is wel noodzakelijk een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Ter plekke kan een gezondheidsverklaring worden ingevuld. Na het zetten van de eerste prik wordt op locatie direct een afspraak ingepland voor de tweede vaccinatie.

Waarom vaccineren tegen het coronavirus?

Als we ons laten vaccineren, kan corona niet meer zomaar om zich heen grijpen. Het is goed om te weten dat elk vaccin dat is goedgekeurd op tienduizenden mensen is getest. Zo weten we dat het veilig is en ons goed beschermt tegen het virus.

Bij twijfel over vaccinatie

Heeft u twijfels of vaccineren medisch gezien wel of niet het beste is voor uw naaste/bewoner/cliënt die u vertegenwoordigd? Of vindt u het lastig te beoordelen welke informatie klopt? De medische dienst en de arts AVG van Tragel staat u graag vrijblijvend persoonlijk te woord. Contact opnemen kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur via T: 0031 114 – 38 22 71 of per mail gericht aan E: medischedienst@tragel.nl

Veiligheid, betrouwbaarheid en bijwerkingen

Het coronavaccin is er snel gekomen, kan dat dan wel veilig zijn? Hoe zit het met de langetermijneffecten?

Vaccineren in eenvoudige taal

In deze nieuwe uitleg gaat Steffie vertellen over het vaccin tegen het coronavirus in eenvoudige taal. Klik hier om naar de uitleg van Steffie te gaan.
Ook is er een praatplaat Prik Tegen Corona gemaakt, in begrijpelijke taal.

Webinar vaccinatie voor cliënten, vertegenwoordigers en familie

Webinar voor cliënten, persoonlijk begeleiders en ouders/verwanten is terug te zien via deze link.

Webinar vaccinatie voor medewerkers in de gehandicaptenzorg

Webinar voor medewerkers in de gehandicaptenzorg is terug te zien via deze link.

Vaccinatiebewijs

Na een inenting tegen corona, krijgt iedereen hiervan een bevestiging mee. Dit is bijvoorbeeld een kaartje of een stuk papier met daarop gegevens over de vaccinatie. Dit is geen officieel vaccinatiebewijs. Lees verder voor informatie over een vaccinatiebewijs.

Gevaccineerd in Nederland, en woonachtig in Nederland:

Gevaccineerd in Nederland, en woonachtig in België:

Leg de bevestiging van je inenting in Nederland via Tragel of GGD voor aan je eigen huisarts in België, deze kan de vaccinatie registreren in België.
Raadpleeg deze website van de Vlaamse overheid voor informatie over het vaccinatiebewijs.

Actuele informatie

Actuele informatie, vragen en antwoorden zijn te vinden op de overheidswebsite: www.coronavaccinatie.nl 
Actuele informatie bij Tragel is ten alle tijden te raadplegen via deze website. Vertegenwoordigers kunnen ONS raadplegen voor cliëntinformatie.

Overige vragen

Voor vragen over het coronavirus is het mailadres coordinatiepuntcorona@tragel.nl beschikbaar.