Coronatoegangsbewijs bewoners en cliënten

Als wettelijk vertegenwoordiger bent u verantwoordelijk voor het overleggen van een coronatoegangsbewijs voor de bewoner/cliënt die u vertegenwoordigd. Dit omdat identificatie verplicht is bij aanvraag. Het kan zijn dat u hier niet toe in staat bent. Daar is begrip voor. Bespreek samen met uw Tragel locatie of 1e begeleider wie wat doet en of u ondersteuning nodig heeft.

Coronatoegangsbewijs

Een vaccinatiebewijs, testbewijs of herstelbewijs wordt omgezet naar een coronatoegangsbewijs.

 • Vaccinatiebewijs
  Volledige coronavaccinatie met een Europees goedgekeurd vaccin. Meestal kan CoronaCheck je vaccinatiebewijs automatisch ophalen uit de systemen van RIVM of GGD.
 • Herstelbewijs
  Bewijs positieve coronatest via de GGD van minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen geleden.
 • Testbewijs
  Een negatieve testuitslag via de GGD van minder dan 24 uur voor de activiteit. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft.

Waar is een coronatoegangsbewijs nodig?

Vanaf 25 september geldt op veel plekken het verplichte coronatoegangsbewijs. Maar niet overal.

Het laten zien van een coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen van een ID-bewijs daarbij ook verplicht.
Raadpleeg deze pagina van Rijksoverheid om te zien waar een coronatoegangsbewijs nodig is. 

Hoe regel ik een een coronatoegangsbewijs?

De overheid heeft 23 september een stappenplan geïntroduceerd. Het stappenplan is hier te raadplegen:

Stappenplan Coronatoegangsbewijs regelen

Veel gestelde vragen coronatoegangsbewijs

 • Waarom duurt een telefonische aanvraag van een schriftelijk coronatoegangsbewijs per post lang?
  Rijksoverheid heeft erg de nadruk gelegd op het digitaal aanvragen. Voor veel mensen in Nederland lukt dat. Voor anderen niet. In de praktijk is gebleken dat het het voor onder anderen ouderen en laaggeletterden soms te moeilijk is om via de CoronaCheck-app of -website een toegangsbewijs te regelen. De telefonische helpdesk krijgt daardoor momenteel veel aanvragen binnen, waardoor de wachttijden kunnen oplopen.
 • Is er een alternatief voor telefonische aanvraag van een schriftelijk coronatoegangsbewijs?
  Iemand die geen smartphone heeft en een papieren versie wilt, kan door in te loggen met Digi-D het coronatoegangsbewijs uitprinten via de website CoronaCheck.nl.
  Rijksoverheid is bezig met het bieden van een offline alternatief, naast de telefonische helpdesk. In bibliotheken en gemeentehuizen liggen naar verwachting vanaf volgende week formulieren waarmee mensen een papieren coronapas kunnen aanvragen. Op het formulier kunnen mensen hun burgerservicenummer (BSN) en postcode invullen. Ze krijgen het toegangsbewijs enkele dagen later in de brievenbus. De methode werkt niet voor mensen die met een negatieve testuitslag toegang willen krijgen, omdat een testbewijs maar 24 uur geldig is. Waar en wanneer deze formulieren beschikbaar zijn, is nog niet aangekondigd.
 • Kan de medische dienst of de arts van Tragel dit centraal regelen, bijvoorbeeld omdat bewoner/cliënt door Tragel is gevaccineerd?
  Nee. Eerder zijn er signalen gekomen binnen Tragel dat de helpdesk van Rijksoverheid aangeeft dat ook de eigen arts of medische dienst coronatoegangsbewijzen via de GGD kan opvragen. Dit is nagevraagd bij GGD Zeeland. GGD kan niets betekenen voor de aanvraag van een coronatoegangsbewijs. Ze nemen dit signaal van de helpdesk wel landelijk mee.
 • Is een vaccinatiebewijs hetzelfde als een coronatoegangsbewijs?
  Nee. Het RIVM registreert het vaccinatiebewijs, waardoor het vervolgens door de persoon zelf om te zetten is naar een coronatoegangsbewijs in het CoronaCheck systeem. Bekijk daarvoor het kopje ‘Hoe regel ik een coronatoegangsbewijs?’
  Zowel huisartsen als RIVM heeft achterstanden met het doorgeven van de registraties. Naar aanleiding van dat signaal vraagt GGD Zeeland ook hier landelijk extra aandacht voor.
 • Kan Tragel centraal iets betekenen?
  Tragel houdt alle informatie en ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en benaderd daarbij bronnen als VGN, GGD Zeeland, RIVM en Rijksoverheid. Wanneer er nieuwe informatie is, wordt dit gedeeld op de website.

Coronatoegangsbewijs in eenvoudige taal

Steffie legt uit wat een coronatoegangsbewijs is en waarvoor je het nodig hebt.
Raadpleeg Steffie’s uitleg over het coronatoegangsbewijs