Hoe zit dat bij Tragel?

22 september 2021 – De overheid geeft aan dat er vanaf 25 september meer mogelijk is. We volgen daarbij het landelijk advies van de overheid en VGN.

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven van belang, ook als je gevaccineerd bent.

 • Het advies blijft om 1,5 meter tot anderen te houden. Als we samen zijn, maken we zoveel mogelijk ruimte voor elkaar.
 • Als je klachten hebt, laat je je testen.
 • Was je handen vaak met water en zeep.
 • Let extra goed op het ventileren van ruimtes. Zorg binnen voor frisse lucht.

En ook..

 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Overleg een coronatoegangsbewijs in combinatie met identiteit op plaatsen waar dit nodig is.
 • Zodra er sprake is van een besmetting gaat de locatie van de cliënt of medewerker die besmet is, in isolatie en worden de aanwijzingen van de GGD opgevolgd.

1,5 meter en hygiëne

Anderhalve meter afstand houden is in de gehandicaptenzorg heel moeilijk. Toch proberen we dat zoveel mogelijk te doen. We gaan er verstandig mee om. Als het niet kan, zorgen we voor goede hygiënemaatregelen zoals een keer extra handen wassen of ontsmetten. Eventueel kunnen beschermingsmaterialen gebruikt worden. Bijvoorbeeld bij verzorgingsmomenten. We maken ook de cliënten bewust van het belang van goede hygiëne, zeker als ze contact hebben met mensen buiten hun eigen leefruimte.

Coronatoegangsbewijs bewoners en cliënten

Voor bewoners/cliënten is de wettelijk vertegenwoordiger verantwoordelijk voor het overleggen van een coronatoegangsbewijs. Echter niet iedereen zal daartoe in staat zijn. Bespreek samen met de locatie of 1e begeleider wie wat doet en of er ondersteuning nodig is. Welk bewijs iemand kan regelen, hangt af van de persoonlijke situatie. Lees meer.

Coronatoegangsbewijs medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen

Medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen zijn zelf verantwoordelijk voor het overleggen van een coronatoegangsbewijs tijdens activiteiten waarbij dit nodig is.

Bezoek

Iedereen mag bezoek ontvangen, mits er geen klachten zijn bij de cliënt, de huisgenoten van de cliënt of nauwe/overige contacten van de cliënt en de bezoeker(s).
Bezoek maakt vooraf via de begeleiding een afspraak om te komen. Spontaan, onverwacht bezoek, hoe leuk ook, is niet toegestaan. Zo voorkomen we dat er teveel mensen tegelijk in de woning zijn en geen afstand kunnen houden. Zorg dat de bezoekmomenten gespreid zijn en plan niet alle contacten tegelijk op dezelfde dag of tijdstip.

Dagbesteding

De leefruimtes worden afgeschaft. Dit betekent dat iedereen naar z’n eigen werklocatie zou moeten kunnen komen, mits er geen klachten zijn bij de cliënt, de huisgenoten van de cliënt of nauwe/overige contacten van de cliënt.

Logeren

Een dagje naar huis, logeren of op bezoek gaan kan weer, mits er geen klachten zijn bij de cliënt, de huisgenoten van de cliënt of nauwe/overige contacten van de cliënt. Maak ook hierover afspraken.

In geval van logeren / reizen in het buitenland (waaronder België)

De grensoverschrijdende coronamaatregelen kunnen gevolgen hebben voor het terugkeren naar de woning van Tragel vanuit het buitenland. Bij een buitenlandse vakantie geldt het risiconiveau van het betreffende land. Op Nederlandwereldwijd.nl kun je de actuele maatregelen vinden.
Het is de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners/cliënten en naasten om verstandig op reis te gaan deze zomer. Tragel kan altijd meedenken of meekijken of aan alles gedacht is. Maak, op basis van de inventarisatie en de vaccinatiestatus van de bewoner, een afweging voor het risico op (de gevolgen van) onbeschermd contact en neem zo nodig quarantainemaatregelen. Volg bij een buitenlandse vakantie het landelijk beleid. Klik hier voor een overzicht van de huidige maatregelen. Wil je meer weten over het coronabewijs, klik hier voor de uitleg van het RIVM. De Reisapp is een handige manier om altijd op de hoogte te zijn van de maatregelen in het buitenland.

In geval dat de bewoner (in het buitenland) op vakantie gaat, geldt bij terugkeer verschillende situaties:
1. De bewoner kan terugkeren naar de woning zonder maatregelen
2. De bewoner komt uit een risicogebied (volgens reisadvies), dan moet je in quarantaine
3. De bewoner heeft coronagerelateerde klachten, dan mag de bewoner terugkeren naar de woning met een negatieve test.
In geval van een positieve test, moet de bewoner elders in quarantaine.
4. De bewoner is besmet geraakt met het coronavirus, dan mag de bewoner niet terugkeren naar de woning van Tragel. Volg de maatregelen van de GGD.

Geen dagbesteding, logeren of bezoek als:

 • de cliënt de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • iemand in het huishouden van de cliënt koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de cliënt worden opgenomen;
 • iemand in het huishouden van de cliënt positief getest is op coronavirus, omdat de cliënt tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden;
 • de cliënt het coronavirus heeft gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • de cliënt in thuisisolatie is, omdat de cliënt direct contact heeft gehad met iemand (nauw of overig contact) waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Instructies voor (vermoedelijke) besmetting bij cliënt

▪ Wanneer er geen besmetting is vastgesteld door de huisarts, zijn de standaard hygiëne richtlijnen ten alle tijden van toepassing.
▪ Medewerkers van Tragel volgen juiste instructies op, wanneer er sprake is van een (vermoedelijke) besmetting bij een cliënt. Hiervoor heeft Expertisecentrum van Tragel een werkwijze document beschikbaar gesteld.

Kind & Gezin

Voor kinderen onder de 12 jaar in de gehandicaptenzorg met neusverkoudheid is er een beslisboom opgesteld. Wanneer er Corona gerelateerde klachten mogen kinderen niet naar dagbesteding/opvang. Er wordt nagevraagd of dezelfde klachten spelen binnen het gezin. Als ouder/vertegenwoordiger kunt u de huisarts contacteren, bijvoorbeeld voor een test. Het vervolg hierop is vastgelegd in een beslisboom, ontwikkeld door BOink in samenwerking met AJN en het RIVM. Deze beslisboom is de leidraad voor medewerkers op kinderdagverblijven, opvang en scholen.

Behandeling

▪ Contactberoepen zijn toegestaan.
▪ De behandelaars maken een professionele afweging voor de contactvorm fysiek of digitaal, en laten het op tijd weten als het anders wordt dan eerder afgesproken. Alle fysieke contacten die niet nodig zijn worden voorkomen.
▪ Het expertisecentrum volgt richtlijnen, wanneer het gaat om het maken van afspraken bij het expertisecentrum of de woning van de cliënt. De behandelaars maken een professionele afweging voor de contactvorm, fysiek of digitaal, en laten het op tijd weten als het anders wordt dan eerder afgesproken.

Beschermingsmaterialen

▪ Indien nodig zullen binnen 3 uur materialen op de locatie zijn. Dat is in handen van het ROAZ. Zij bepalen wat waar naartoe gaat. Tragel meldt daarvoor een besmetting aan. De medische dienst is contactpersoon voor het ROAZ.

Inzetbaarheid van medewerkers

Tragel heeft met medewerkers afspraken gemaakt over hun inzetbaarheid in het algemeen én bij ziekte van naasten of klachten bij de medewerker zelf.

MDO’s

MDO’s kunnen digitaal via MS Teams of fysiek worden georganiseerd. Uw contactpersoon of eerste begeleider kan u hier over informeren. De MDO’s die zijn geannuleerd vanwege Corona worden niet ingehaald. Als tussentijds blijkt dat een zorgplan van een cliënt moet worden aangepast, dan wordt dit uiteraard wel gedaan.

Nieuwe cliënten en opnamebeleid

Nieuwe opnames zijn mogelijk, mits de cliënt klachtenvrij is. Zoveel mogelijk contact en overleg wordt gedaan via beeldbellen. Zodra vanuit het normale proces van opname een positieve beoordeling komt, kan een plaatsingsgesprek volgen. Neem contact op met onze professionals van Zorgadvies voor meer informatie over opname.

Vervoer

Er kan gebruik gemaakt worden van het beschikbaar aantal zitplaatsen van het vervoersmiddel. Taxibedrijf Duijtemeijer en Taxibedrijf Boehlé rijden terug de reguliere route indeling. Chauffeurs stemmen dit rechtstreeks af met personeel op de locaties.
Denk bij alle vervoersopties aan gebruik van mondneusmasker & hygiëne tijdens de ritten.

Opvanglocaties

Zieke bewoners worden in quarantaine opgevangen en verzorgd op de eigen woning. Wanneer dit niet kan op de eigen woning, kan een zieke bewoners worden opgevangen op de provinciale COVID-unit. Eigen opvanglocaties binnen Tragel zijn afgeschaald.

Reis Shop

Reizen naar veilige landen is weer mogelijk.
De Reis Shop is te bereiken via: E: reisshop@tragel.nl of M: 06-30622056.

Vrijetijdsactiviteiten en evenementen

Waar mogelijk zijn en worden er kleinschalige activiteiten georganiseerd voor bewoners op verschillende Tragel locaties, waarbij de geldende maatregelen in acht worden genomen. Vrij Tijd & Vrijwilligerswerk brengt bij activiteiten locaties op de hoogte. Indien mogelijk vinden activiteiten buiten plaats.

Mondkapjes

Het dragen van een mondkapje blijft verplicht voor reizigers van 13 jaar en ouder en voor alle soorten taxivervoer en OV. Vindt u het prettig om ook een mondkapje te dragen in andere situaties, mag dit natuurlijk.

Vragen?

Voor vragen over de maatregelen en richtlijnen omtrent het Coronavirus is het mailadres coordinatiepuntcorona@tragel.nl beschikbaar.