Corona afspraken,  hoe zit dat bij Tragel?


Tragel biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking voor een goed leven. We houden rekening met de kwetsbaarheid van bewoners en cliënten, ook nu er landelijk meer kan. Ga hier wijs mee om. Volg de basisadviezen op. 

Basisadviezen

  • Blijf thuis bij klachten. Als je klachten hebt, laat je je testen.
  • Was je handen vaak met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Schud geen handen.
  • Zorg binnen voor frisse lucht. Let extra goed op het ventileren van binnenruimtes en woningen.
  • Houdt 1,5 meter afstand tot anderen.

Respecteer elkaars keuzes

Houd rekening met elkaar. Houd afstand als iemand daar om vraagt. Een afspraak met iemand die zorgen heeft over zijn of haar gezondheid? Doe dan eerst een zelftest. En respecteer elkaars keuzes, bijvoorbeeld als iemand een mondkapje draagt op een plek waar je het zelf niet zou doen. Klik voor meer info op de website van Rijksoverheid

Bij Tragel

Instructies voor (vermoedelijke) besmetting COVID-19 bij cliënt of medewerker

We volgen de richtlijnen van het RIVM voor de werkwijzen ‘Wat te doen bij een (vermoedelijke) besmetting COVID-19’. Bij een positieve COVID-19 besmetting vastgesteld door een PCR-test gaat de besmette persoon in quarantaine. Tragel volgt daarbij voor cliënten de leefregels van het RIVM en voor medewerkers het inzet en testbeleid voor medewerkers gehandicaptenzorg.
Wanneer er sprake is van meerdere besmettingen op een locatie, kan er besloten worden om de volledige locatie te sluiten en in isolatie te gaan. Betrokkenen worden hierover geïnformeerd als dit besluit wordt genomen.

Quarantaine

Voor bewoners en cliënten worden richtlijnen voor kwetsbare personen in langdurige zorg gevolgd. Richtlijnen kunnen daardoor afwijken met de landelijke richtlijnen en leefregels van het RIVM.

Opvanglocaties

Zieke bewoners worden in quarantaine opgevangen en verzorgd op de eigen woning. Wanneer dit niet kan op de eigen woning, kan een zieke bewoners worden opgevangen op de provinciale COVID-unit. Eigen opvanglocaties binnen Tragel zijn afgeschaald.

Beschermingsmaterialen

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verzorgingsmomenten zijn aanwezig. Indien nodig zullen binnen 3 uur extra beschermingsmaterialen voor een vastgestelde besmetting COVID-19 op locatie zijn. Dat is in handen van het ROAZ. Zij bepalen wat waar naartoe gaat. Tragel meldt daarvoor een besmetting aan. De medische dienst is contactpersoon voor het ROAZ.

Inzetbaarheid van medewerkers

Tragel heeft met medewerkers afspraken gemaakt over hun inzetbaarheid in het algemeen én bij ziekte van naasten of klachten bij de medewerker zelf.

Op bezoek, bezoek ontvangen of uit logeren
Op bezoek , bezoek ontvangen of uit logeren kan, mits er geen klachten zijn bij de cliënt, de huisgenoten van de cliënt of nauwe/overige contacten van de cliënt en de bezoeker(s). Maak hierover afspraken.

Werk- en dagbesteding

Werk- en dagbestedingslocaties zijn geopend, met in achtneming van alle basis- én hygiëneafspraken. Iedereen mag naar dagbesteding mits er geen quarantaine plicht is. Op de dagbesteding houden we ons aan de afspraken die gemaakt zijn voor die locatie.  Als dit uw naaste betreft, wordt u hierover geïnformeerd door de locatie.

Vervoer

De sectorprotocollen in het taxivervoer zijn opgeheven. Dit betekent dat het niet meer verplicht is een mondmasker te dragen in het openbaar vervoer of de taxi. Indien iemand dit prettig vindt is het toegestaan een wegwerkmondmasker te dragen.

MDO’s

MDO’s kunnen digitaal via MS Teams of fysiek worden georganiseerd. Uw contactpersoon of eerste begeleider kan u hier over informeren. De MDO’s die zijn geannuleerd vanwege Corona worden niet ingehaald.

Vrijetijdsactiviteiten en Tragel clubs

Vrij Tijd & Vrijwilligerswerk brengt locaties op de hoogte van het opstarten van vrijetijdsactiviteiten en Tragel clubs. Locaties nemen contact op met betrokken vrijwilligers, om activiteiten op locatie op te starten passend bij het tempo van de locatie en vrijwilliger.

Reis Shop

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners/cliënten en naasten om verstandig op reis te gaan. Tragel kan altijd meedenken of meekijken of aan alles gedacht is. Maak, op basis van de inventarisatie en de vaccinatiestatus van de bewoner, een afweging voor het risico op (de gevolgen van) onbeschermd contact en neem zo nodig quarantainemaatregelen. Volg bij een buitenlandse vakantie het landelijk beleid.
De Reis Shop is te bereiken via: E: reisshop@tragel.nl of M: 06-30622056.

Vragen?

Stel ze aan de eerste begeleider of via het regulier contact met de locatie. Voor andere vragen over de maatregelen en richtlijnen omtrent het Coronavirus is het mailadres coordinatiepuntcorona@tragel.nl beschikbaar.